Наукова діяльність

У 2016-2017 навчальному році продовжено виконання планової НДР  „Обґрунтування профілактики ранньої діагностики та лікування гнійно-септичних ускладнень гострої поєднаної хірургічної патології”

Опубліковано 123 наукових робіт, з них 39 у фахових виданнях, отримано 2 патенти на корисну модель, 2 рацпропозиції, впроваджено 4 власних НДР виробів.

У науковому гуртку брали участь 33 студентів. Підготовлено доповіді на міжнародні конгреси – 6, всеукраїнські конференції - 12, на підсумкові - 14. Студентами в співавторстві опубліковано 19 праць, 18 студентів прийняли участь у наукових студентських конференціях та зайняли 5 призових місць.