Лікувальна робота

Клінічною базою кафедри є хірургічне відділення ОКУ "Лікарня швидкої медичної допомоги" (ЛШМД) на 55 ліжок та опікове відділення на 40 ліжок (в т.ч. 10 дитячих). Опікове відділення є одночасно центром пластичної та реконструктивної хірургії.

Професорсько-викладацький склад кафедри бере активну участь у наданні медичної допомоги пацієнтам із невідкладною та плановою хірургічною патологією. Співробітники кафедри беруть участь у проведенні клінічних обходів, виконують консультативну роботу у відділеннях терапевтичного профілю ЛШМД, беруть участь у консиліумах, клінічних розборах, поталого-анатомічних конференціях.

Консультативна робота здійснюється на базі міської поліклініки №2, м. Чернівці та міської клінічної лікарні №3. Регулярно проводяться консультативні виїзди в райони Чернівецької області.

Співробітниками кафедри постійно розробляються і впроваджуються в практичну діяльність нові методи діагностики та лікування пацієнтів із невідкладною та плановою хірургічною патологією.

Співробітниками кафедри зорганізовано та проведено 2 цикли тематичного удосконалення для лікарів –“Актуальні питання гнійної хірургії”, “Актуальні питання трансфузіології”.

Крім цього, співробітники кафедри виступають на переривчастих курсах, роблять експертний аналіз історій хвороб, інформаційні повідомлення.