Історія

Кафедра загальної хірургії, як і інші кафедри інституту була організована в листопаді 1944 року. Першою базою клініки було хірургічне відділення обласної лікарні. 

Першим завідувачем кафедри був проф. Е.Р.Цитрицький (на фото зліва), що тимчасово заміняв вакантну посаду завідувача кафедри загальної хірургії. Він же займав посаду завідувача кафедри факультетської хірургії. 
Професор Е.Р.Цитрицький народився в 1901 році в м. Баку. Після закінчення в 1919 році 1-ої Харківської медичної гімназії, він поступає в 1919 році на медичний факультет Харківського університету і закінчує його в 1924 році. Вся його подальша робота пов’язана з лікувальними закладами і вузами Харкова, де він проходить шлях від асистента до завідувача кафедри загальної клініки Харківського медичного інституту. В січні 1945 року Е.Р.Цитрицький вибирається завідувачем кафедри факультетської хірургії і одночасно кафедри загальної хірургії. На цій посаді восени 1945 року його міняє професор Осипов Борис Корнилович.

 З осіннього семестру 1945-1946 учбового року на кафедру загальної хірургії був вибраний по конкурсу проф. Б.К.Осипов (на фото справа), котрий проробив один неповний рік.

Професор Осипов Борис Корнилович народився в 1895 році в м. Москва. Після закінчення Московської медичної гімназії, вчився в 1-ому Московському державному медичному університеті, котрий закінчив в 1919 році. 
В роки громадянської війни працював ординатором польового шпиталю 1-ої Кінної Армії. В подальшому вся його діяльність пов’язана з лікувальними закладами Москви. В роки Великої Вітчизняної війни був головним хірургом евакогоспіталю і одночасно доцентом кафедри факультетської хірургії у професора П.З.Рінберга. З вересня 1945 року був обраний завідувачем кафедри загальної хірургії Чернівецького медичного інституту. На цій посаді працював 1 рік і за власним бажанням був звільнений в 1946 році.
 
З приїздом Б.К.Осипова пройшло розділення клінік і для кафедри загальної хірургії було виділене приміщення (один поверх), в котрому була розміщена клініка на базі хірургічного відділення Чернівецької обласної лікарні. В осінньому семестрі 1946-1947 учбового року кафедрою тимчасово завідував доцент М.П.Новиков (на фото зліва).

Доцент Новиков Микола Павлович народився в 1894 році в м. Москва. Після закінчення гімназії поступив в Харківський держаний університет на медичний факультет, котрий закінчив в 1917 році. З 1918 по 1921 рр., працював хірургом в діючий армії, а після демобілізації - ординатором клініки загальної хірургії Середньо - Азіатського державного університету, а з 1923 року - асистент тієї ж клініки. З 1934 року - асистент кафедри топографічної анатомії і оперативної хірургії медичного інституту РСФСР. В роки війни був завідувачем кафедри М.О.К.І в м. Москві і одночасно завідувачем хірургічного відділення евакогоспіталю. В 1946 році був обраний завідувачем кафедри топографічної анатомії і оперативної хірургії Чернівецького медичного інституту, до одночасно на протязі 1-го семестру в 1946 році був завідувачем кафедри загальної хірургії.

З січня 1947 року на посаду завідувача кафедри прийшов проф. Ф.М.Гуляницький. З цього часу кафедра перебазувалася в залізничну лікарню, а додатковими базами була онкологічна лікарня, станція переливання крові, протитуберкульозний диспансер, госпіталь інвалідів Вітчизняної війни.

Професор Гуляницький Феодосій Михайлович народився в 1899 році в м. Києві. В 1922 році закінчив медичний факультет Київського мед університету. В 1939 році захистив кандидатську дисертацію. Всю Вітчизняну війну провів в госпіталях. В 1946 році захистив докторську дисертацію на тему: „Пептические язвы тощей кишки, их осложнения и лечение”. 

В 1947 році обраний завідувачем кафедри загальної хірургії Чернівецького медичного інституту і в 1948 році звільнений за власним бажанням. Опублікував 27 робіт.

Літом 1948 року проф. Ф.М.Гуляницький був звільнений з посади завідувача кафедри і тимчасово виконували цей обов'язок проф. О.М.Дихно, а потім доцент Д.К.Гречишкін.

На початку 1949 року на посаду завідувача кафедри був обраний за конкурсом проф. А.А.Троїцький і клініка із залізничної лікарні перебазувалася в госпіталь інвалідів Вітчизняної війни, а в 1953 році на базу 1-ої міської лікарні, в 1954 році знову її перемістили в госпіталь інвалідів Вітчизняної війни. 

Професор Троїцький Олексій Олексійович
(на фото зліва) народився в 1901 році в м. Омську. Після закінчення гімназії, з 1919 по 1922 роки служив в Червоній Армії, а після демобілізації вчився в Омському медичному інституті, котрий закінчив в 1926 році. До 1931 року працював викладачем в Омському медичному інституті, а в 1931 році перейшов на практичну роботу. В 1938 році переїжджає в Москву і в 1941 році захищає докторську дисертацію, працює в інституті експериментальної хірургії. Всю війну провів ведучим хірургом евакогоспіталю. З 1945 по 1949 рр. працював завідувачем .кафедри оперативної хірургії і топографічної анатомії Кишинівського медичного інституту. В 1949 році по конкурсу вибраний завідувачем кафедри загальної хірургії Чернівецького медичного інституту. В 1945 році переводиться в Ярославський медичний інститут.
Основним напрямком наукової діяльності було вивчення патогенезу шоку, синдрому тривалого стискування тканин. 

Весною 1954 року проф. А.А.Троїцький переїхав в Ярославський медичний інститут і кафедру тимчасово очолив доктор мед. наук В.В.Попов.
В серпні 1955 року на посаду завідувача кафедри загальної хірургії був обраний по конкурсу проф. С.А.Кац (фото справа), котрий на цій посаді працював до 1975 року.

Основним напрямком наукової роботи була загальна і місцева реакція організму на пошкодження та інфекцію, патологію органів травлення, опікова травма, ранні післяопераційні ускладнення. С.А.Кацом було опубліковано 64 наукових роботи. Разом з колективом кафедри розроблена і запропонована схема історії хвороби по загальній хірургії, а також посібник до практичних занять по загальній хірургії.

Проф. С.А.Кац підготував 9 кандидатів наук. Протягом 14 років проф. C.А.Кац був головою обласного наукового товариства хірургів. Під керівництвом проф. С.А.Каца був створений в клініці Чернівецький обласний опіковий центр.

З 1975 року завідує кафедрою доцент Ф.З.Головко. Під час його завідування на кафедрі розробляються питання судинної хірургії, лікування хворих при гнійній патології. 

Доцент Головко Федір Захарович народився в 1930 році, в с. Купель, Воложського району, Тернопільської області. Після закінчення Ужгородського університету в 1953 році працював хірургом в Якутії.

В 1956 році вибраний асистентом кафедри госпітальної хірургії Чернівецького державного медичного інституту, а з 1964року - доцент цієї ж кафедри. В 1963 році захищає кандидатську дисертацію на тему: „Сосудистый шов в инфицированной ране”. В 1975 році вибраний за конкурсом завідувачем кафедри загальної хірургії Чернівецького державного медичного інституту. На цій посаді працював до 1986 року, а потім доцентом цієї ж кафедри до 1995 року до виходу на пенсію.

Опублікував 70 наукових праць, отримав посвідчення на 20 раціоналізаторських пропозицій. Основним науковим напрямком була судинна патологія і гнійна хірургія. Розробив питання біологічної гіпосенсибілізації при судинних га алергічних захворюваннях.
Під керівництвом доц. Ф.З.Головко виконана одна кандидатська дисертація (доц. Білик І.С.)

З 1988 року кафедру очолив проф. Кулачек Ф.Г. За цей період розроблені питання діагностики і лікування патології органів травлення, особливості регенераторних процесів в тканинах під впливом іммуностимуляторів.

Професор Кулачек Федір Григорович, 1938 року народження. Після закінчення в 1961 році Чернівецького державного медичного інституту працював з 1961 по 1965 рр. хірургом в МСЧ Єнакіївського металургійного онкодиспансеру. В 1970 році за конкурсом був обраний асистентом кафедри факультетської хірургії Чернівецького медінституту, а в 1988 році - завідувачем кафедри загальної хірургії.