Головна

Вітаємо Вас на кафедрі загальної хірургії Буковинського державного медичного університету!

Кафедра загальної хірургії є структурним підрозділом медичного факультету №3. Кафедра здійснює підготовку спеціалістів, магістрів та докторів філософії за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медична психологія» та «Стоматологія», а також забезпечує підготовку лікарів в інтернатурі та клінічній ординатурі за фахом «Хірургія».